Περιλαμβάνεται το διδακτικό εγχειρίδιο:

Ι.Ν. Καζάζης, Α. Καραμήτρου,
Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης,
ΟΕΔΒ Αθήνα 2001

χωρισμένο σε πέντε ενότητες:

Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Οι ποιητές - Αποσπάσματα από το έργο τους
Στοιχεία Διαλέκτων
Χρονολογικοί Πίνακες

Στο εγχειρίδιο ανθολογούνται και παρουσιάζονται, στο πρωτότυπο και σε μεταφράσεις, αντιπροσωπευτικά δείγματα της ιωνικής ελεγείας και της ιαμβογραφίας, της αιολικής μονωδίας και του δωρίζοντος χορικού άσματος. H ποίηση του Αρχίλοχου, του Σόλωνα και του Mίμνερμου· του Θέογνη και του Σημωνίδη του Aμοργίνου· του Aλκαίου και της Σαπφώς· του Aλκμάνα και του Στησίχορου· του Σιμωνίδη του Kείου και του Πίνδαρου του Θηβαίου. Για καθέναν από τους δέκα αυτούς λυρικούς ποιητές παρέχονται τα απαραίτητα ποιητικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα, και τα αποσπάσματά τους, οσοδήποτε βραχέα, εντάσσονται σε ένα συνολικό ερμηνευτικό σχήμα, που αναδεικνύει το περιεχόμενο και το νόημά τους.