Γραμματολογικά

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται επιλεγμένα άρθρα και εισαγωγικά σημειώματα μελετών οι οποίες πραγματεύονται ζητήματα ορισμού και ειδολογικής διαίρεσης της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης.

[1]
C.M. Bowra, Αρχαία Ελληνική Λυρική Ποίηση, τόμος Α', μτφρ. Ι.Ν.Καζάζη, Αθήνα 1980-1982, σελ 17-37

[2α]
Ι.Ν. Καζάζη, Λυρική Ποίηση: Ο αρχαϊκός λυρισμός ως μουσική παιδεία, Τόμος Α': Εισαγωγή, Ανθολογία και Δοκίμιο, Επίμετρο, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2000, σελ 9 -28

[2β]
Σύντομη βιβλιοπαρουσίαση του [2α]

[3]
Heinz-Günter Nesselrath, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, Τόμος Α': Αρχαία Ελλάδα, επιμέλεια: Δ.Ι. Ιακώβ, Α.Ρεγκάκος, Παπαδήμας, Αθήνα 2001, σελ 183-195

 

Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader, μπορείτε να το "κατεβάσετε" επιλέγοντας το εικονίδιο.