Ιστορικό πλαίσιο

Μία περιεκτική και κατατοπιστική επισκόπηση του αρχαίου ελληνικού κόσμου έως το 446 π.Χ απο τον καθηγήτη Gustav Adolf Lehmann.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον μελετητή της αρχαίας ελληνικής λυρικής ποίησης παρουσιάζουν τα κεφάλαια: 1.3 "Η εποχή του ελληνικού αποικισμού και οι κοινωνικές συγκρούσεις", σελ 377-383 και 1.5 "Από τον Σόλωνα στον Κλεισθένη: η πορεία της Αθήνας προς το δημοκρατικό πολίτευμα", σελ. 386-391.

Heinz - Günter Nesselrath, Εισαγωγή στην Αρχαιογνωσία, Τόμος Α': Αρχαία Ελλάδα, Επιμέλεια: Δ.Ι Ιακώβ, Α.Ρεγκάκος, Παπαδήμας, Αθήνα 2001, σελ. 373-398

Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader, μπορείτε να το "κατεβάσετε" επιλέγοντας το εικονίδιο.