Μεθοδολογικά

Στην ενότητα αυτή συζητούνται θέματα σχετικά με το ήθος και την υφή της κλασικής αρχαίας ελληνικής καθώς και την παιδαγωγική της αξία.

[1]
Ι.Ν. Καζάζη, Αρχαιοελληνικός πεζός λόγος, Προλεγόμενα στην τέχνη της γραφής του, Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1992, σελ. 58-85

[2]
Ι.Ν. Καζάζη, "Αρχαία Ελληνικά: συναίνεση και εγρήγορση", Φιλολόγος τ.75 (1994), σελ. 21-36 αναδημοσιευμένο στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Τόμος Α', Η Βιβλιοθήκη του "Φιλολόγου", Φιλόλογος, Θεσσαλονίκη 1999, σελ. 273-288

[3α]
Ι.Ν.Καζάζη, Η Φιλολογική Ανάγνωση ως προεργασία για την επεξεργασία των κειμένων

[3β]
Κατά κώλα μεταγραφή κειμένων του σχολικού εγχειριδίου

[4]
Ι.Ν.Καζάζη, Δείγμα Νεοελληνικής Λυρικής Ποίησης

[5]
Σχήματα Λόγου

 

Εάν δεν έχετε το πρόγραμμα Acrobat Reader, μπορείτε να το "κατεβάσετε" επιλέγοντας το εικονίδιο.