Περιλαμβάνονται:


Το διδακτικό εγχειρίδιο:
Ι.Ν. Καζάζης, Α. Καραμήτρου,
Ανθολόγιο Αρχαϊκής Λυρικής Ποίησης,
ΟΕΔΒ Αθήνα 2001

Υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία του στο μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών (Θεωρητικής κατεύθυνσης, Β΄ Λυκείου)

Συγκεκριμένες προτάσεις για τη διδασκαλία του

Συνοπτικός βιβλιογραφικός οδηγός για ευρύτερη ενημέρωση