Στις σελίδες που ακολουθούν συγκεντρώνεται υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία της Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (μάθημα επιλογής στη Β΄ Ενιαίου Λυκείου). Για καθένα από τα ανθολογημένα κείμενα του σχολικού εγχειριδίου συγκροτείται ειδικός φάκελος στον οποίο παρατίθενται εναλλακτικές μεταφράσεις, παράλληλα κείμενα και μελέτες. Αντίστοιχοι φάκελοι συγκροτούνται και για λογοτεχνικά είδη και μορφές, για τεχνικές και τρόπους γραφής, για λογοτεχνικά ρεύματα, σχολές, τάσεις και κινήματα της ευρωπαϊκής και νεοελληνικής λογοτεχνίας. Παρατίθενται επίσης μελέτες για την ιστορία, τη θεωρία και την κριτική της διαγλωσσικής λογοτεχνικής μετάφρασης. Τέλος, αναπτύσσεται ανοιχτός διάλογος με την εκπαιδευτική κοινότητα για μεθοδολογικά ζητήματα και φιλοξενούνται προτάσεις διδασκαλίας.

 

Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία. Ανθολόγιο μεταφράσεων
Β' ενιαίου λυκείου (επιλογής)

Ανθολόγιο Μεταφρασμένων Διηγημάτων

Ανθολόγιο Μεταφρασμένων Ποιημάτων

Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη Λογοτεχνικών και Κριτικών Κειμένων