Συγκεντρώνεται βασικό υλικό που αφορά σε ζητήματα μεταφραστικής ιστορίας, θεωρίας και κριτικής: μελέτες που συνθέτουν μια εικόνα του ιστορικού βάθους και της εξέλιξης της νεοελληνικής μεταφραστικής παράδοσης από άλλες ευρωπαϊκές γλώσσες και μελέτες που επεξηγούν βασικές όψεις του μεταφραστικού εγχειρήματος και οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την πληρέστερη διδασκαλία της μεταφρασμένης λογοτεχνίας. Παρέχεται επίσης βιβλιογραφική ενημέρωση για μείζονα μεταφρασεολογικά ζητήματα.