Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
 
Λογοτεχνική μετάφραση: ιστορία, θεωρία, κριτική