Χάρτης Πλοήγησης

 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε Χάρτη Πλοήγησης για τις σελίδες της "Διαγλωσσικής Μετάφρασης (Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνίας)" που σας επιτρέπει να πλοηγηθείτε άμεσα στις υποενότητες του προγράμματος.

 

Ομάδα Εργασίας

 

Επίσης, θα βρείτε στοιχεία της Ομάδας Εργασίας του προγράμματος της "Διαγλωσσικής Μετάφρασης (Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία).

 


Η δομή των ηλεκτρονικών φακέλων


Οι υποενότητες "Ποίηση" και "Πεζογραφία" συγκεντρώνουν ειδικό υποστηρικτικό υλικό για τα περισσότερα από τα πεζά και ποιητικά κείμενα που ανθολογούνται στο σχολικό εγχειρίδιο. Το υλικό που συγκεντρώνεται σ΄ αυτή την ενότητα αφορά τις εξής κατηγορίες: α) εναλλακτικές μεταφράσεις για τα συγκεκριμένα κείμενα, β) παράλληλα κείμενα για συγκριτικές αναγνώσεις (άλλα κείμενα του ίδιου συγγραφέα, κείμενα άλλων συγγραφέων τόσο από την ξένη όσο και από τη νεοελληνική λογοτεχνία: κείμενα συναφή, που παρουσιάζουν θεματικές ή και υφολογικές ομοιότητες με το αντίστοιχο κείμενο του ανθολογίου, αλλά και κείμενα εντελώς διαφορετικά για αντιστικτική ανάγνωση), γ) κριτικά κείμενα (από την ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία) για τους συγγραφείς και τα συγκεκριμένα έργα, τις σχολές και τα κινήματα στα οποία εντάσσονται αλλά και τα λογοτεχνικά είδη, τις τεχνικές, τους τρόπους γραφής κ.ά. Όλο αυτό το υλικό συγκροτείται σε οργανωμένους χωριστούς φακέλους. Σε κάθε φάκελο προηγείται ένα κατατοπιστικό εισαγωγικό σημείωμα, που αφενός ενημερώνει τον χρήστη του για το παντός είδους ερευνητικό υλικό που παρατίθεται στον συγκεκριμένο φάκελο και αφετέρου αναπτύσσει τη φιλοσοφία και το πνεύμα που διέπει την επιλογή αυτού του υλικού. Ακολουθούν τα περιεχόμενα, όπου καταγράφονται με ακρίβεια τα βιβλιογραφικά στοιχεία των κειμένων που φιλοξενούνται. Επιπλέον, πριν από κάθε ειδικότερο κείμενο προηγείται ένα σχόλιο, που δίνει πληροφορίες για το περιεχόμενο και τη δυνατότητα αξιοποίησης του κειμένου από τον διδάσκοντα. Πρέπει να τονιστεί ότι το υλικό που φιλοξενείται δεν αποτελεί ολοκληρωμένη και δεσμευτική πρόταση διδασκαλίας, αλλά παρέχει το αναγκαίο υποστηρικτικό υλικό στους διδάσκοντες ώστε να κινηθούν με ευελιξία, άνεση, πρωτοτυπία, επιστημονική εγκυρότητα, συχνά και με παιγνιώδη και ευχάριστο τρόπο κατά τη διδασκαλία των κειμένων.

 

Οι υποενότητες "Λογοτεχνικά είδη" και "Ρεύματα - Κινήματα" παρέχουν στους εκπαιδευτικούς το βασικό γραμματολογικό και θεωρητικό υλικό όσον αφορά τα λογοτεχνικά ρεύματα και κινήματα, τις τάσεις και τις σχολές (πχ. Ρομαντισμός, Συμβολισμός, Παρνασσισμός, Αισθητισμός κ.ά.) αλλά και τα λογοτεχνικά είδη και τις μορφές γραφής (π.χ. Φανταστικό διήγημα, Μπαλάντα, Διήγημα, Ειρωνεία, Παράλογο κ.ά.), που συναντώνται στον χώρο της νεότερης ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Και σ΄ αυτή την περίπτωση το υλικό συγκροτείται σε οργανωμένους, αναλυτικούς φακέλους με πίνακες περιεχομένων και κατατοπιστικά εισαγωγικά σημειώματα. Πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν παρέχεται μια απλή παρουσίαση των όρων υπό τη μορφή συνοπτικού λεξικογραφικού λήμματος. Αντιθέτως, η παρουσίαση των όρων είναι αναλυτική: παρατίθενται κριτικές και θεωρητικές μελέτες γύρω από τη γραμματολογική πορεία του κάθε όρου, τις μορφές/παραλλαγές με τις οποίες εκδηλώθηκε κ.ά., ακόμη και τη νεοελληνική τους εκδοχή. Ειδικότερα, στις περιπτώσεις των οργανωμένων λογοτεχνικών ρευμάτων, σχολών και κινημάτων έγινε προσπάθεια να φιλοξενηθούν αντίστοιχα προγραμματικά κείμενα και "μανιφέστα".

 

 

Δυνατότητες αποθήκευσης και εκτύπωσης

 

Για κάθε κείμενο των ενοτήτων της "Διαγλωσσικής Μετάφρασης (Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία)" παρέχεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης (σε μορφή pdf) με τη χρήση των κατάλληλων πλήκτρων που εμφανίζονται κάθε φορά στο επάνω αριστερό μέρος της οθόνης.

 

 

Ανθολόγιο Μεταφρασμένων Διηγημάτων

 

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε τριάντα (30) διηγήματα μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα και καταχωρημένα αλφαβητικά ανά συγγραφέα.