ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. Τάκης Καγιαλής, "Για τη διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στο Λύκειο", Φιλόλογος 93 (Φθινόπωρο 1998), 319-331.

2. Τάκης Καγιαλής, "Νεότερα περί Ευρωπαϊκής λογοτεχνίας", ανακοίνωση στο Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο "Γλώσσα και Μεταρρυθμίσεις" (40 χρόνια από το θάνατο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη, 6, 7 και 8 Ιουνίου 1999 και στον τόμο πρακτικών: Χρίστος Λ. Τσολάκης, Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κώδικας, 2000, σσ. 151-161.

3. Τάκης Καγιαλής, "Η ευρωπαϊκή λογοτεχνία και η διδασκαλία της", ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση "Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση" (Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου 1999).

4. Παπαγεωργάκης, Δ. - Τσάφος, Β., "Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: από την πλευρά του διδάσκοντος", Ανακοίνωση στην επιστημονική συνάντηση: Η διδασκαλία της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Αθήνα, 8-9 Οκτωβρίου 1999) και στο περιοδικό: Φιλολογική 72 (Ιούλ.-Αύγ.-Σεπτ. 2000) 30-35.

5. Πηνελόπη Τζιώκα-Ευαγγέλλου, "Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία: Εκπαιδευτική καινοτομία και διδακτική πρόκληση", ανακοίνωση στο Ε' Πανελλήνιο Συνέδριο "Γλώσσα και μεταρρυθμίσεις" (40 χρόνια από το θάνατο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη), Θεσσαλονίκη 6,7 και 8 Ιουνίου 1999 και στον τόμο πρακτικών: Χρίστος Λ. Τσολάκης, Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη, εκδ. Κώδικας, 2000, σσ. 185-196.

6. Στέλλα Νάκη, "Η Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Μια διδακτική πρόκληση", στον τόμο: Γλώσσα και Λογοτεχνία στην Εκπαίδευση, επιμ. Γεώργιος Ι. Σπανός - Ευαγγελία Φρυδάκη, Αθήνα, Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 2001, σσ. 89-119.