Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
Μεθοδολογικά ζητήματα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από μετάφραση
Η διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (Μεθοδολογικά ζητήματα και προβληματισμοί)