Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
Μεθοδολογικά ζητήματα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από μετάφραση
Κείμενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας
η