Νεότερη Ευρωπαϊκή Λογοτεχνία
Μεθοδολογικά ζητήματα διδασκαλίας της ξένης λογοτεχνίας από μετάφραση