Η ενότητα αυτή αρθρώνεται σε τρεις υποενότητες: α) Η διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (Μεθοδολογικά ζητήματα και προβληματισμοί) (Διδασκαλία). β) Ανακοινώσεις - Εισηγήσεις (Εισηγήσεις). γ) Κείμενα για το Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας (Βιβλιοκρισίες).

Στην πρώτη και δεύτερη υποενότητα η φιλοδοξία είναι να αναπτυχθεί δημιουργικός διάλογος με ερευνητές και πανεπιστημιακούς γύρω από το ζήτημα της διδασκαλίας της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από μετάφραση, και κυρίως διάλογος με τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα στη Μέση Εκπαίδευση, ώστε να αξιοποιηθεί η πείρα τους (ο ενδιαφερόμενος μπορεί, επίσης, να απευθυνθεί στην ενότητα "Διδασκαλία της Λογοτεχνίας" στο "Forum συζητήσεων" του Ηλεκτρονικού Κόμβου). Ειδικότερα, στην πρώτη υποενότητα περιλαμβάνονται κείμενα που αναφέρονται σε θεωρητικά ζητήματα σχετικά με τη διδασκαλία της ξένης λογοτεχνίας από μετάφραση, καθώς και προτάσεις διδακτικής αξιοποίησης του συνόλου του υλικού που περιλαμβάνεται στο Ανθολόγιο ΝΕΛ. Στη δεύτερη υποενότητα φιλοξενούνται προτάσεις που αφορούν τη διδασκαλία συγκεκριμένων κειμένων του σχολικού βιβλίου. Οι υποενότητες αυτές, συνεπώς, είναι "ανοιχτές" σε ερευνητές και διδάσκοντες για τις δικές τους προτάσεις.

Στην τρίτη υποενότητα συγκεντρώνεται σημαντικό μέρος από την αρθρογραφία που πυροδότησε η κυκλοφορία του Ανθολογίου ΝΕΛ. Στα δημοσιεύματα αυτά εκτός από την κριτική (ευνοϊκή ή και αρνητική) που ασκείται σχετικά με τις επιλογές των συντακτών του βιβλίου, διατυπώνονται πολύ συχνά προτάσεις που αφορούν τη διδακτική αξιοποίηση του ανθολογημένου υλικού.