Παρέχονται χρήσιμες διευθύνσεις του Διαδικτύου (Internet) για τους συγγραφείς και τα κείμενά τους που περιέχονται στο Ανθολόγιο Νεότερης Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας. Οι διευθύνσεις κατατάσσονται σύμφωνα με τον συγγραφέα για τον οποίο παρέχουν υλικό στις σελίδες τους και διακρίνονται σε δύο ενότητες: Ποίηση και Πεζογραφία. Κάθε ηλεκτρονική διεύθυνση συνοδεύεται από σύντομο ενημερωτικό σχόλιο ώστε ο ενδιαφερόμενος να σχηματίζει εκ των προτέρων μια εικόνα για τις ηλεκτρονικές σελίδες στις οποίες πρόκειται να πλοηγηθεί. Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις αποτελούν και ενεργοποιημένους δεσμούς (links) έτσι ώστε με ένα απλό κλικ να γίνεται απευθείας σύνδεση με τις σελίδες της αντίστοιχης ηλεκτρονικής διεύθυνσης.

Ποίηση

Πεζογραφία