Σώματα κειμένων

Τα σώματα κειμένων περιέχουν, σε ηλεκτρονική μορφή, δημοσιευθέν υλικό της εφημερίδας "Μακεδονία". Το υλικό είναι ομαδοποιημένο βάσει του αντικειμένου του άρθρου (π.χ. Πολιτικά, Οικονομικά, Αθλητικά κλπ.), ανά σώμα. Μπορείτε να αναζητήσετε υλικό από τα σώματα κειμένων με τις εξής επιλογές σε κάθε συνδυασμό:
  • Αναζήτηση σε ένα μόνο ή σε όλα τα σώματα.
  • Προβολή μόνο σε επίπεδο πρότασης, παραγράφου ή ολοκλήρου του άρθρου στο οποίο εμφανίζεται η συγκεκριμένη λέξη.
Για ουσιαστικά και επίθετα θα προβληθούν και προτάσεις που περιέχουν τη λέξη σε άλλη πτώση από το πρότυπο λήμμα.