1. ΟΝΟΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
 
  ΕΝΙΚΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ
  Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική Ονομαστική Γενική Αιτιατική Κλητική
ΑΡΘΡΟ
Αρσ. ο του το(ν)   οι των τους  
Θηλ. η της τη(ν)   οι των τις  
Ουδ. το του το   τα των τα  
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Ο1 ψωμάς ψωμά ψωμά ψωμά ψωμάδες ψωμάδων ψωμάδες ψωμάδες
Ο2 κανόνας κανόνα κανόνα κανόνα κανόνες κανόνων κανόνες κανόνες
Ο3 ταμίας ταμία ταμία ταμία ταμίες ταμιών ταμίες ταμίες
Ο3α μήνας μηνός μήνα μήνα μήνες μηνών μήνες μήνες
    μήνα            
Ο4 κάλφας κάλφα κάλφα κάλφα καλφάδες καλφάδων καλφάδες καλφάδες
Ο5 φύλακας φύλακα φύλακα φύλακα φύλακες φυλάκων φύλακες φύλακες
Ο5α γίγας γίγα γίγα γίγα γίγαντες γιγάντων γίγαντες γίγαντες
  γίγαντας γίγαντα γίγαντα γίγαντα γίγαντες γιγάντων γίγαντες γίγαντες
Ο6 τσέλιγκας τσέλιγκα τσέλιγκα τσέλιγκα τσελιγκάδες τσελιγκάδων τσελιγκάδες τσελιγκάδες
Ο7 νικητής νικητή νικητή νικητή νικητές νικητών νικητές νικητές
Ο8 γανωματής γανωματή γανωματή γανωματή γανωματήδες γανωματήδων γανωματήδες γανωματήδες
Ο9 βουτηχτής βουτηχτή βουτηχτή βουτηχτή βουτηχτές βουτηχτών βουτηχτές βουτηχτές
          βουτηχτάδες βουτηχτάδων βουτηχτάδες βουτηχτάδες
Ο10 ναύτης ναύτη ναύτη ναύτη ναύτες ναυτών ναύτες ναύτες
Ο11 μανάβης μανάβη μανάβη μανάβη μανάβηδες μανάβηδων μανάβηδες μανάβηδες
Ο12 φούρναρης φούρναρη φούρναρη φούρναρη φουρνάρηδες φουρνάρηδων φουρνάρηδες φουρνάρηδες
Ο13 καφές καφέ καφέ καφέ καφέδες καφέδων καφέδες καφέδες
Ο14 κόντες κόντε κόντε κόντε κόντηδες κόντηδων κόντηδες κόντηδες
Ο15 παππούς παππού παππού παππού παππούδες παππούδων παππούδες παππούδες
Ο15α νους νου νου νου        
Ο16 περίπλους περίπλου περίπλου περίπλου περίπλοι περίπλων περίπλους περίπλοι
Ο17 ουρανός ουρανού ουρανό ουρανέ ουρανοί ουρανών ουρανούς ουρανοί
Ο18 δρόμος δρόμου δρόμο δρόμε δρόμοι δρόμων δρόμους δρόμοι
Ο18α γέρος γέρου γέρο γέρο γέροι γέρων γέρους γέροι
Ο19 άγγελος αγγέλου άγγελο άγγελε άγγελοι αγγέλων αγγέλους άγγελοι
Ο20 αντίλαλος αντίλαλου αντίλαλο αντίλαλε αντίλαλοι αντίλαλων αντίλαλους αντίλαλοι
Ο20α υπόκοσμος υποκόσμου υπόκοσμο υπόκοσμε υπόκοσμοι υποκόσμων υποκόσμους υπόκοσμοι
  υπόκοσμου         υπόκοσμων υπόκοσμους  
Ο21 δεκανέας δεκανέα δεκανέα δεκανέα δεκανείς δεκανέων δεκανείς δεκανείς
Ο22 συγγενής συγγενή συγγενή συγγενή συγγενείς συγγενών συγγενείς συγγενείς
Ο23 μαμά μαμάς μαμά μαμά μαμάδες μαμάδων μαμάδες μαμάδες
Ο24 καρδιά καρδιάς καρδιά καρδιά καρδιές καρδιών καρδιές καρδιές
Ο25 ώρα ώρας ώρα ώρα ώρες ωρών ώρες ώρες
Ο25α πείνα πείνας πείνα πείνα πείνες   πείνες πείνες
Ο26 μητέρα μητέρας μητέρα μητέρα μητέρες μητέρων μητέρες μητέρες
Ο27 θάλασσα θάλασσας θάλασσα θάλασσα θάλασσες θαλασσών θάλασσες θάλασσες
Ο27α πέστροφα πέστροφας πέστροφα πέστροφα πέστροφες   πέστροφες πέστροφες
Ο28 σάλπιγγα σάλπιγγας σάλπιγγα σάλπιγγα σάλπιγγες σαλπίγγων σάλπιγγες σάλπιγγες
Ο29 ψυχή ψυχής ψυχή ψυχή ψυχές ψυχών ψυχές ψυχές
Ο29α υπακοή υπακοής υπακοή υπακοή υπακοές   υπακοές υπακοές
Ο30 νίκη νίκης νίκη νίκη νίκες νικών νίκες νίκες
Ο30α βιασύνη βιασύνης βιασύνη βιασύνη βιασύνες   βιασύνες βιασύνες
Ο31 σκέψη σκέψης σκέψη σκέψη σκέψεις σκέψεων σκέψεις σκέψεις
    σκέψεως            
Ο32 ζάχαρη ζάχαρης ζάχαρη ζάχαρη ζάχαρες   ζάχαρες ζάχαρες
Ο32α κούραση κούρασης κούραση κούραση        
Ο33 δύναμη δύναμης δύναμη δύναμη δυνάμεις δυνάμεων δυνάμεις δυνάμεις
    δυνάμεως            
Ο34 οδός οδού οδό (οδό) οδοί οδών οδούς (οδοί)
Ο35 διχοτόμος διχοτόμου διχοτόμο (διχοτόμο) διχοτόμοι διχοτόμων διχοτόμους (διχοτόμοι)
Ο36 εγκύκλιος εγκυκλίου εγκύκλιο (εγκύκλιο) εγκύκλιοι εγκυκλίων εγκυκλίους (εγκύκλιοι)
          εγκύκλιες   εγκύκλιες  
Ο37 αλεπού αλεπούς αλεπού αλεπού αλεπούδες αλεπούδων αλεπούδες αλεπούδες
Ο37α βάβω βάβως βάβω βάβω (βάβες) (βάβων) (βάβες) (βάβες)
Ο37β ηχώ ηχούς ηχώ ηχώ        
    ηχώς            
Ο38 βουνό βουνού βουνό βουνό βουνά βουνών βουνά βουνά
Ο39 πεύκο πεύκου πεύκο πεύκο πεύκα πεύκων πεύκα πεύκα
Ο40 πρόσωπο προσώπου πρόσωπο πρόσωπο πρόσωπα προσώπων πρόσωπα πρόσωπα
Ο41 σίδερο σίδερου σίδερο σίδερο σίδερα σίδερων σίδερα σίδερα
Ο42 βούτυρο βούτυρου βούτυρο βούτυρο βούτυρα βούτυρων βούτυρα βούτυρα
    βουτύρου       βουτύρων    
Ο43 παιδί παιδιού παιδί παιδί παιδιά παιδιών παιδιά παιδιά
Ο44 τραγούδι τραγουδιού τραγούδι τραγούδι τραγούδια τραγουδιών τραγούδια τραγούδια
Ο44α αρνάκι   αρνάκι αρνάκι αρνάκια   αρνάκια αρνάκια
Ο45 τσάι τσαγιού τσάι τσάι τσάγια τσαγιών τσάγια τσάγια
Ο46 μέρος μέρους μέρος μέρος μέρη μερών μέρη μέρη
Ο46α μίσος μίσους μίσος μίσος μίση   μίση μίση
Ο46β χάος χάους χάος χάος        
Ο47 έδαφος εδάφους έδαφος έδαφος εδάφη εδαφών εδάφη εδάφη
Ο48 κύμα κύματος κύμα κύμα κύματα κυμάτων κύματα κύματα
Ο49 όνομα ονόματος όνομα όνομα ονόματα ονομάτων ονόματα ονόματα
Ο50 γράψιμο γραψίματος γράψιμο γράψιμο γραψίματα γραψιμάτων γραψίματα γραψίματα
Ο51 κρέας κρέατος κρέας κρέας κρέατα κρεάτων κρέατα κρέατα
Ο51 φως φωτός φως φως φώτα φώτων φώτα φώτα
Ο52 ον όντος ον ον όντα όντων όντα όντα
Ο53 μέλλον μέλλοντος μέλλον μέλλον μέλλοντα μελλόντων μέλλοντα μέλλοντα


Επιστροφή