Ενδογλωσσική Μετάφραση:
Μεταφράζοντας από τα ελληνικά στα ελληνικά
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δ. Ν. Μαρωνίτης
Επικοινωνία