Καταγράφεται η εξέλιξη της μετάφρασης των αρχαίων ελληνικών έργων από την αρχαιότητα έως και τις μέρες μας, σε δύο κεφάλαια:

-Ιστορική επισκόπηση της μετάφρασης των κλασικών γλωσσών

-Ιστορική επισκόπηση της ενδογλωσσικής μετάφρασης

Η ιστορική έρευνα επιχειρεί να εξηγήσει βασικά χαρακτηριστικά της προβολής και υποδοχής του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών στην εκπαίδευση. Ειδικότερα, στόχος της αναδρομής είναι:

- Να διερευνηθούν οι συνθήκες (κοινωνικές, πολιτικές, γλωσσικές και εκπαιδευτικές) που ευνόησαν ορισμένες αντιλήψεις να εδραιωθούν και να κυριαρχήσουν στον ελληνικό εκπαιδευτικό χώρο.

- Να ερμηνευθεί η ιδεολογική διάσταση που απέκτησε το μάθημα των αρχαίων ελληνικών (ιδεολογία εξάρτησης του νεοελληνικού πολιτισμού από τον αρχαιοελληνικό).