Διδακτικές δοκιμές

Οδύσσεια, Αλκίνου Απόλογοι (ι 1-38) 

Κείμενα: Λ. Πόλκας