Περιλαμβάνoνται θεωρητικοί προβληματισμοί, ζητήματα μεθόδου, υποδείξεις και υποδείγματα μεταφραστικής εφαρμογής, με βάση τα πορίσματα της σύγχρονης θεωρίας για την ενδογλωσσική μετάφραση.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται οι βασικοί τύποι μετάφρασης: η φιλολογική, η λογοτεχνική και η σχολική. Ως τεκμήρια χρησιμοποιούνται δείγματα μεταφράσεων από τον σχολικό και τον εξωσχολικό χώρο.

Επιχειρείται η άμεση ενίσχυση της διδασκαλίας, μέσω εναλλακτικών μεταφραστικών παραδειγμάτων και συστηματικών διδακτικών δοκιμών και προτείνεται η συμπλήρωση, ή και αντικατάσταση, της γραπτής σχολικής μετάφρασης με την προφορική και εναλλακτική μετάφραση.