Τυπολογία και παθολογία
της ενδογλωσσικής μετάφρασης
Kείμενα: Δ.Ν. Μαρωνίτης