ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥ

Υποψήφια διδάκτορας του Τομέα Κλασικών Σπουδών στο Τμήμα Φιλολογίας του Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στον χώρο της διδακτικής της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνικής κριτικής, τραγωδίας και του αρχαϊκού έπους. Έχει διδάξει Αρχαία Ελληνικά στην ιδιωτική Εκπαίδευση και Νέα Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο του Καίμπριτζ (ως Language Assistant). Συμμετείχε στην ομάδα συγγραφής της βιβλιογραφικής μελέτης «Αθηναϊκά περιοδικά λόγου και τέχνης 1926–1933» (1995-2001, επιστ. υπεύθ.: αναπλ. καθ. Χ.Λ. Καράογλου). Από τον Φεβρουάριο του 1997 είναι μεταπτυχιακός υπότροφος του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών και επιστημονική συνεργάτις στο «Πρόγραμμα ηλεκτρονικής τεκμηρίωσης του αρχαίου θεάτρου» (επιστ. υπεύθ.: ομότ. καθ. Γ.Μ. Σηφάκης). Είναι επιστημονική συνεργάτις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (από τον Ιούνιο του 1998) και συντονίστρια του Προγράμματος «Ενδογλωσσική μετάφραση» του Ηλεκτρονικού Κόμβου για την επιμόρφωση των φιλολόγων (1998-2000, επιστ. υπεύθ.: ομότ. καθ. Δ.Ν. Μαρωνίτης).