ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ

Υποψήφιος διδάκτορας του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας στο Α.Π.Θ. Συμμετείχε σε ερευνητικό πρόγραμμα του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας του Α.Π.Θ. (1999-2000, επιστ. υπεύθ.: καθ. Ι. Στεφανής) καθώς και στο Πρόγραμμα «Ενδογλωσσική μετάφραση» του Ηλεκτρονικού Κόμβου για την επιμόρφωση των φιλολόγων (επιστ. υπεύθ.: ομότ. καθ. Δ.Ν. Μαρωνίτης), με ειδικότερο αντικείμενο έρευνας την καταγραφή των μεταφράσεων της αρχαιοελληνικής γραμματείας (Σεπτ. 1999 - Μάρτ. 2000). Στον χώρο της Μέσης Εκπαίδευσης υπηρετεί τώρα ως φιλόλογος-καθηγητής στη Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης.