ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΟΛΚΑΣ

Γεννήθηκε στην Aθήνα (1957). Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Aθηνών (1978-1981) και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα στην κλασική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1999). Ασχολείται με ζητήματα ομηρικά, εφαρμογών της ηλεκτρονικής τεχνολογίας στα φιλολογικά μαθήματα και ενδογλωσσικής μετάφρασης. Διδάσκει στη Mέση Eκπαίδευση (από το 1983 μέχρι σήμερα) και διετέλεσε επιστημονικός συνεργάτης του Kέντρου Eλληνικής Γλώσσας (1996-2000). Από τον Σεπτέμβριο του 1998 είναι συντονιστής του Προγράμματος «Ενδογλωσσική μετάφραση» του Ηλεκτρονικού Κόμβου για την επιμόρφωση των φιλολόγων (επιστ. υπεύθ.: ομότ. καθ. Δ.Ν. Μαρωνίτης).