Συστατικά στοιχεία:
Εξελισσόμενο Πρόγραμμα που εκπονείται στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας από τον Ιανουάριο του 1999 ως συνέχιση και προέκταση προηγούμενου Μεταφραστικού Προγράμματος.

Επιστημονικός Υπεύθυνος:
Δ.N. Mαρωνίτης, Πρόεδρος του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, ομότιμος καθηγητής Κλασικής Φιλολογίας του AΠΘ

Συντονιστές παραδοτέων :
Λάμπρος Πόλκας, φιλόλογος-εκπαιδευτικός, διδάκτωρ Κλασικής Φιλολογίας
Tριανταφυλλιά Γιάννου
, φιλόλογος, με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλασική Φιλολογία

Συντελεστές:
Nίκος Bαρμάζης, επίκουρος καθηγητής Παιδαγωγικής του AΠΘ
Σάββας Γιαγτζόγλου
, φιλόλογος- εκπαιδευτικός
Κωνσταντίνος Ιακωβίδης , φιλόλογος με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κλασική Φιλολογία
Σωτήρης Tσέλικας
, φιλόλογος-εκπαιδευτικός
Bασίλης Φυντίκογλου, λέκτορας Κλασικής Φιλολογίας του AΠΘ