Σύνδεση των ΑΕΙ με τη Μέση Εκπαίδευση

Στο τμήμα αυτό περιλαμβάνονται τα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα και οι σχολές που προσφέρουν μαθήματα διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής και ως ξένης σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και ορισμένα στοιχεία (βιογραφικά, δημοσιεύσεις, διευθύνσεις κτλ.) των διδασκόντων. Σκοπός των πληροφοριακών στοιχείων είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών, ώστε να αποκτήσουν μια σαφή άποψη των Προγραμμάτων Σπουδών, των αναζητήσεων και των προβληματισμών που αναπτύσσονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της διδασκαλίας της νέας ελληνικής.

Οι πληροφορίες που παρατίθενται για τις προπτυχιακές σπουδές συγκεντρώθηκαν κατά το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999 και αντλήθηκαν από του Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων και από στοιχεία που έδωσαν οι ίδιοι οι διδάσκοντες. Πολλά από αυτά τα στοιχεία δεν ισχύουν πια και σύντομα θα ανανεωθούν.

Οι πληροφορίες για τα μεταπτυχιακά προγράμματα αφορούν το ακαδημαϊκο έτος 2004-2005 και προέρχονται από αναζήτηση στο διαδίκτυο αλλά και από την επικοινωνία με τις γραμματείες των Τμημάτων. Για όσα από τα πανεπιστημιακά τμήματα δεν αναγράφονται πληροφορίες για μεταπτυχιακά προγράμματα, σημαίνει είτε ότι δεν υπάρχουν σχετικά με την νέα ελληνική μαθήματα στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, είτε ότι δεν υπάρχουν αντίστοιχα μεταπτυχιακά προγράμματα, τουλάχιστον μέχρι την ημερομηνία καταγραφής των πληροφοριών αυτών.

Σε περίπτωση που κάποια πληροφορία δεν ανταποκρίνεται πια στην πραγματικότητα παρακαλούμε να μας ενημερώσετε πατώντας εδώ.