ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα με ειδίκευση στους τομείς:
1. Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
2. Αγγλική Λογοτεχνία και Πολιτισμός
3. Αμερικάνικη Λογοτεχνία και Πολιτισμός

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2310995179 και 2310995183

Υποβολή αιτήσεων: Μάιος 2005

Διαθέσιμη ιστοσελίδα:

http://www.enl.auth.gr/post/findex.htm


Από την ιστοσελίδα του προγράμματος, επιλέγοντας «Γενικές Πληροφορίες», δείτε πληροφορίες για τον αριθμό εισακτέων φοιτητών,
τα κριτήρια επιλογής τους, και τον αριθμό μαθημάτων ανά κατεύθυνση κατά τη διάρκεια της φοίτησης.
Επιλέγοντας ειδικότερα την κατεύθυνση της Θεωρητικής και Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας βλέπετε τον κατάλογο των διδασκόμενων αντικειμένων και από τις επιλογές “Exam Study Material” και “Preliminary Reading” την εξεταστέα ύλη και ενδεικτική βιβλιογραφία αντίστοιχα
Ανάμεσα στα βασικά μαθήματα που διδάσκονται και η διδασκαλία μοντέρνων γλωσσών.