ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας» συνεργαζόμενο με τα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ του ΑΠΘ.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310995176

Διαθέσιμη ιστοσελίδα:http://postgrad.frl.auth.gr/index.htm


Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα έχει τρεις κατευθύνσεις:

1. Διδακτική των Γλωσσών
2. Κοινωνιογλωσσολογία
3. Εφαρμογές της Τεχνολογίας στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας
4. Μεταφρασεολογία

Το πρόγραμμα μαθημάτων αναρτάται αναλυτικά, κάθε εξάμηνο, στην ιστοσελίδα του μεταπτυχιακού. Επιλέγοντας το «Διαδικασία Εισαγωγής» από το μενού επιλογών στα αριστερά σας, έχετε πληροφορίες για τις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να είναι υποψήφιοι, τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και λεπτομέρειες για τις εισαγωγικές εξετάσεις.
Ακόμη υπάρχει η δυνατότητα ανάκτησης της αίτησης συμμετοχής ηλεκτρονικά.
Η επιλογή «Μαθήματα» δίνει πληροφορίες για όλα τα διδασκόμενα αντικείμενα, που μπορείτε να δείτε καταχωρισμένα ανά εξάμηνο σπουδών. Επιλέγοντας κάθε ένα από αυτά, μπορεί κανείς να δει περισσότερες πληροφορίες.