ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-

ΕΥ-4

Νεοελληνική Γλώσσα και διδακτική της

9

*Χ. Τσολάκης, καθηγητής

-

ΕΥ-12

Διδασκαλία Νεοελληνικής γλώσσας- Πρακτικές ασκήσεις

3

Χ. Τσολάκης, καθηγητής

 

* http://www.eled.auth.gr/tsolakis

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης υπάρχει μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στους ακόλουθους τομείς:

  • Εκπαίδευση και Κοινωνικός Αποκλεισμός
  • Διδακτική των Θετικών Επιστημών
  • Διδακτική των Κοινωνικών Επιστημών

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310991244 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στα

zaxos@eled.auth.gr και pmsadmin@eled.auth.gr

Διαθέσιμη ιστοσελίδα:http://www.eled.auth.gr/pms

Ημερομηνίες εξετάσεων: Μάΐος 2004

Εστιασμένη στη γλώσσα είναι μία από τις κατευθύνσεις της τρίτης ειδίκευσης με τίτλο «Διδακτική της γλώσσας» που όμως δεν θα λειτουργήσει για το ακαδημαϊκό έτος 2004-2005. Παιδαγωγικές θεωρίες, διδακτικά μοντέλα και θέματα γραμματισμού είναι μερικά από τα προσφερόμενα διδακτικά αντικείμενα.

Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμη η προκήρυξη για το 2004 που περιέχει πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στις εξετάσεις των υπόλοιπων κατευθύνσεων και ο κανονισμός με πληροφορίες για τις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να είναι υποψήφιοι, τα κριτήρια επιλογής, τη διαδικασία εξέτασης αλλά και λεπτομέρειες για την διαδικασία φοίτησης (διδάσκοντες και πρόγραμμα μαθημάτων)

Υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα ηλεκτρονικής ανάκτησης της αίτησης συμμετοχής


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω