ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-

-

Νεοελληνική γλώσσα: Φωνολογία-Μορφολογία

2

Δ. Τομπαϊδης, καθηγητής

-

-

Νεοελληνική γλώσσα: Μορφολογία-Σύνταξη

2

Δ. Τομπαϊδης, καθηγητής

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης στους τομείς:

  1. Προγραμματισμός Αγωγής και Εκπαίδευσης στην πρώτη Παιδική Ηλικία
  2. Ψυχοπαιδαγωγική Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
  3. Γλωσσική και Πολιτισμική Παιδεία

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2310995058

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.auth.gr/nured/frame1.htm

Οι εξετάσεις για το 2004 ολοκληρώθηκαν.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις για το ακαδημαΐκό έτος 2005-2006: 15 με 30 Νοεμβρίου 2004

Η κατεύθυνση  «Γλωσσική και Πολιτισμική Παιδεία» σχετίζεται με την νέα ελληνική. Η φύση και ιστορία του γλωσσικού ζητήματος στην Ελλάδα και η γραμματική της νεοελληνικής (με έμφαση σε ζητήματα φωνολογίας, μορφολογίας, σύνταξης, λεξιλογίου) είναι μερικά από τα διδακτικά αντικείμενα της κατεύθυνσης αυτής. 

Στην ιστοσελίδα είναι διαθέσιμες όλες οι πληροφορίες για  τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και την εξεταζόμενη ύλη.

Κάθε χρόνο αναρτώνται οι ημερομηνίες εξετάσεων για κάθε ειδίκευση

 


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω