ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

 

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

Παιδαγωγικής

701

Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

3

Σ. Χατζησαββίδης, Αν. καθηγητής

 

Σύντομη περιγραφή:

Π 701 Διδακτική Μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (με εφαρμογές)

Βασικές έννοιες της Γενικής Γλωσσολογίας, Κοινωνιογλωσσολογίας και Σχολικής Παιδαγωγικής, απαραίτητες για τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας. Μέθοδοι διδασκαλίας των ζωντανών γλωσσών. Η πρόσφατη αναμόρφωση του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στην υποχρεωτική εκπαίδευση (1976-1984). Παρουσίαση και κριτική προσέγγιση των προγραμμάτων: α) 'Νεοελληνική Γλώσσα', β) 'Έκφραση-Έκθεση' και γ) 'Λειτουργική χρήση της γλώσσας'. Διδακτικές ασκήσεις σε εικονικές και πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας (προπτυχιακό μάθημα).


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω