ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Δ01 09
Σύστημα Αγωγής του προφορικού λόγου
-
-
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
Δ01 10
Η αντιμετώπιση της αγωγής του λόγου στη τάξη
-
-
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
-
Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: θεωρητικά καιι μεθοδολογικά ζητήματα
-
Άσπα Χατζηδάκη
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
-
Νεοελληνική Γραμματική
-
Ν. Παπαδογιάννης

Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

Δ0106

Η Νεοελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της

-

Ν. Παπαδογιάννης

 

Σύντομη περιγραφή:

Δ01 06 Η Νεοελληνική γλώσσα και η διδασκαλία της

Ανάλυση της Νεοελληνικής Κοινής στο φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό και λεξιλογικό επίπεδο. Φωνηεντικό και συμφωνητικό σύστημα. Η κλίση του ονόματος και του ρήματος. Τυπολογική κατηγοριοποίηση. Θέματα σύνταξης της Νεοελληνικής Κοινής. Το λεξιλόγιο. Προφορικός και γραπτός λόγος. Ξένες λέξεις και μεταφραστικά δάνεια. Θέματα νεοελληνικής λεξικογραφίας. Τρόποι εμπλουτισμού της Νεοελληνικής Κοινής. Οι αλλαγές στη διδασκαλία της γλώσσας υπό την επίδραση της σύγχρονης γλωσσολογίας. Η επικοινωνιακή διάσταση της διδασκαλίας της γλώσσας. Δομικά στοιχεία των γλωσσοδιδακτικών μοντέλων επικοινωνιακής μορφής. Η γραπτή επικοινωνία. Η επικοινωνία με τα κείμενα. Γλωσσοδιδακτική προσέγγιση των κειμένων.

Δ01 09 Σύστημα αγωγής του προφορικού λόγου


Tο μάθημα περιλαμβάνει δύο μέρη: α) Θεωρητικό μέρος, β) Πρακτικό μέρος. Tο πρώτο μέρος με τη σειρά του περιλαμβάνει: τη δομή του αναπνευστικού συστήματος - στοιχεία ανατομίας, τον τρόπο σχηματισμού της φωνής - τοποθέτηση της φωνής, φυσιολογία των φθογγοπλαστικών οργάνων κ.λπ. Tο ίδιο μέρος περιλαμβάνει τους κανόνες άρθρωσης και προφοράς σε συνδυασμό με τα προηγούμενα στοιχεία φωνητικής. Tο δεύτερο μέρος του ιδίου μαθήματος αφορά την εργαστηριακή άσκηση - studio - μέσα στο οποίο ο φοιτητής ασχολείται με την προπόνηση των φθογγοπλαστικών του οργάνων, την τοποθέτηση των φωνημάτων στα σωστά σημεία του στοματικού ηχείου, μαθαίνει τον σωστό τρόπο αναπνοής και, βεβαίως, τη σωστή άρθρωση, τον εθνικό κώδικα του ελληνικού προφορικού λόγου.


Δ01 10 H αντιμετώπιση της αγωγής του λόγου στην τάξη


Σεμινάριο - Eρευνα. Mελέτη του τρόπου ομιλίας (άρθρωσης και προφοράς) του μαθητή στη σχολική τάξη. Kαταγραφή των προβλημάτων άρθρωσης και προσφοράς. Eρευνα, αποτύπωση και αξιολόγηση της διορθωτικής μεθόδου: Πώς ανακτά κενείς μια πτωχή προβληματική άρθρωση; Πώς ο μαθητής εθίζεται σ' ένα εθνικό κώδικα προφορός της ελληνικής; Συμπέρασμα, προτάσεις εργσίας διαμόρφωσης ενός προτύπου αγωγής του προφορικού λόγου.

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στις Επιστήμες της Αγωγής στους εξής τομείς και υποκατευθύνσεις:

 1. Θεωρίας και Κοινωνιολογίας της Παιδείας

  Διγλωσσία και Διδακτική της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

  Διαπολιτισμική Παιδαγωγική

  Ιστορικο-κοινωνική ανάλυση εκπαιδευτικών συστημάτων

 2. Δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 3. Τομέας Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας και Μεθοδολογίας της Έρευνας

  Μάθηση και Διδασκαλία της πρώτης ανάγνωσης

  Γνωστική Ψυχολογία και Εκπαίδευση

  Ειδική αγωγή

 4. Διάγνωση, αξιολόγηση και αντιμετώπιση δυσκολιών παραγωγής γραπτού λόγου

 5. Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων, Διδακτικής Μεθοδολογίας, και Εκπαιδευτικής  Τεχνολογίας

  Μεθοδολογία Κοινωνικών Σπουδών

  Υπερμέσα στην Εκπαίδευση

 6. Εκπαιδευτική αξιολόγηση

 7. Ανθρωπιστικών  και Κοινωνικών Επιστημών

  Διδακτική της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας

 8. Παιδική Λογοτεχνία

 9. Θετικών Επιστημών

  Πληροφορική και Εκπαίδευση: Σύγχρονες τεχνολογίες στην διδακτική των Θετικών Επιστημών

   

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2831077594-5 και 77606

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: http://www.edc.uoc.gr

Σημαντικές ημερομηνίες

Υποβολή Αιτήσεων 15 Ιουνίου 2004 - 20 Ιουλίου 2004
Εξετάσεις

29 Σεπτεμβρίου 2004

30 Σεπτεμβρίου 2004

  1 Οκτωβρίου 2004

Επιλέγοντας τα «μεταπτυχιακά» του ΠΤΔΕ μπορείτε να δείτε τον κανονισμό λειτουργίας του προγράμματος με πληροφορίες για τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών, τις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί  και τα αντικείμενα εξέτασης.

Από το πλαίσιο με τίτλο «Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης», μπορείτε να ανακτήσετε την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ηλεκτρονική μορφή. 

Η πρώτη, η δεύτερη και η τέταρτη κατεύθυνση εστιάζουν σε θέματα σχετικά με την ελληνική γλώσσα και την διδασκαλία της ως μητρικής ή ως δεύτερης


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω