ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-

ΓΛΩΦ 120

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

-

Γεωργία Κατσιμαλή

-

ΓΛΩΦ 146

Εισαγωγή στη Φωνητική

 -

Μαρία Μπαλταζάνη

-
ΓΛΩΦ 175
Γραμματική της Νέας Ελληνικής
-
Γεωργία Κατσιμαλή
-
ΓΛΩΦ 341
Μέθοδοι Εργαστηριακής Μελέτης στην Φωνητική
-
Μαρία Μπαλταζάνη
-
ΓΛΩΦ 365
Ζητήματα Ελληνικής Σύνταξης
-
Έλενα Αναγνωστοπούλου
-
ΓΛΩΦ 165
Σύνταξη Ι
-
Έλενα Αναγνωστοπούλου
-
ΓΛΩΦ 244
Επιτονισμός και Νόημα
-
Μαρία Μπαλταζάνη
-
ΓΛΩΦ 344
Εργαστηριακή ανάλυση του επιτονισμού
-
Μαρία Μπαλταζάνη

-   Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία

 

Το μάθημα παρουσιάζει τις θεωρίες για τη διδακτική της γλώσσας ως μητρικής, δεύτερης ή ξένης (παραδοσιακή, οπτικο-ακουστική, επικοινωνιακή) και αναλύει προβλήματα της Νέας Ελληνικής σε σχέση με τις δεξιότητες (ακρόαση-κατανόηση, ανάγνωση -κατανόηση, παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.

-   Εισαγωγή στη Φωνητική

Ο στόχος της παράδοσης είναι να παρουσιάσει βασικές έννοιες στη θεωρία της Φωνητικής με τρόπο προσιτό προς φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στην περιοχή. Οι γνώσεις φωνητικής είναι ιδιαίτερα απαραίτητες για την βαθύτερη κατανόηση των φαινομένων που εξετάζει η φωνολογία και αποτελούν την βάση για πολλές τεχνολογικές εφαρμογές όπως ανάλυση, σύνθεση, και αναγνώριση φωνής.
Θέματα που θα καλυφθούν: εξοικείωση με την θεωρία, ορολογία, και τις πρακτικές μεθόδους περιγραφής των φθόγγων κυρίως της Ελληνικής γλώσσας αλλά και φθόγγων από διάφορες γλώσσες, εργαστηριακές μέθοδοι μελέτης των φθόγγων, επιτονισμός (μελωδίες των προτάσεων).
  -   Γραμματική της Νέας Ελληνικής

Η διάκριση των εννοιών 'γραμματική' και γραμματική θεωρία, επιστημoνική και παιδαγωγική γραμματική καθώς επίσης και οι διαφορετικές προσεγγίσεις (περιγραφική, ερμηνευτική κτλ) για τη γραμματική ανάλυση της Νέας Ελληνικής θεμελιώνουν το μάθημα αυτό. Με τη σύγκριση διαφορετικών ως προς τη φιλοσοφία και μεθοδολογία γραμματικών (Τριανταφυλλίδη, Κλαίρη-Μπαμπινιώτη, Mackridge, και Holton-Mackridge-Φιλιππάκη) καθορίζονται τα χαρακτηριστικά της δομής σε φωνολογικό, μορφολογικό, συντακτικό και σημασιολογικό επίπεδο.
   -   Μέθοδοι Εργαστηριακής Μελέτης στην Φωνητική

Μετά από σύντομη εισαγωγή στη θεωρητική βάση ακουστικής ανάλυσης θα ακολουθήσει συστηματική μελέτη της εργαστηριακής ανάλυσης των φθόγγων και του επιτονισμού με την βοήθεια υπολογιστών. Συνιστάται και η ταυτόχρονη παρακολούθηση του μαθήματος Εισαγωγή στη Φωνητική (ΓΛΩΦ146).
Τύπος: Σεμινάριο   -   Αξιολόγηση: Προφορική παρουσίαση και γραπτή εργασία

 

   -   Ζητήματα Ελληνικής Σύνταξης


Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με γλωσσικά δεδομένα της Ελληνικής. Μαθαίνουν πώς να διατυπώνουν και να αντιμετωπίζουν συντακτικά προβλήματα, πώς να οργανώνουν τα δεδομένα και να διατυπώνουν γενικεύσεις, πώς να ερμηνεύουν αυτές τις γενικεύσεις και πώς να αντιμετωπίζουν τα αντιπαραδείγματα στις προτάσεις τους. Οι φοιτητές επιλέγουν συντακτικά προβλήματα της Ελληνικής και παρουσιάζουν την πορεία της έρευνάς τους αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

-   Σύνταξη Ι

Βασικές έννοιες στη θεωρία της Σύνταξης. Εισαγωγή στη δόμηση των συστατικών, στις σχέσεις μεταξύ κατηγορημάτων και των όρων τους και στην έννοια των συντακτικών εξαρτήσεων. Η τυποποίηση με τη μορφή κανόνων και γραφικών παραστάσεων γίνεται κατά τρόπο προσιτό σε φοιτητές χωρίς προηγούμενη εμπειρία στον φορμαλισμό. Σύγκριση παραδοσιακής και θεωρητικής Σύνταξης στην περιγραφή της Νέας Ελληνικής.

- Επιτονισμός και Νόημα

Παρουσίαση του αυτοτεμαχιακού μοντέλου του επιτονισμού, μέσω παραδειγμάτων κυρίως απο την Ελληνική γλώσσα. Ανάλυση των μελωδιών που χρησιμοποιούνται για διάφορα είδη προτάσεων (καταφατική, αρνητική, εμφατική, ερωτηματική, κλπ). Σχέση ανάμεσα στον επιτονισμό και την πραγματολογία.

   -   Εργαστηριακή Ανάλυση του Επιτονισμού

Εργαστηριακή ανάλυση του επιτονισμού σε διάφορα είδη προτάσεων στα Ελληνικά. Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν με την εσωτερική δομή κάθε μελωδίας μελετώντας με πόσους διαφορετικούς τρόπους (μελωδίες) μπορεί να αποδοθεί η ίδια πρόταση, και πού χρησιμοποιείται και τι υπονοεί ο καθένας από αυτούς.

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Στη Φιλοσοφική Σχολή λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στους παρακάτω τομείς:

 1. Κλασική Φιλολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση μεταξύ αρχαίας ελληνικής και λατινικής λογοτεχνίας στην επίδραση της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας επί της βυζαντινής και νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας
 2. Βυζαντινή Φιλολογία, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιοχές οι οποίες δεν καλλιεργούνται συστηματικά στην Ελλάδα, όπως είναι λ.χ. η αγιολογική και υμνογραφική φιλολογία
 3. Νεοελληνική Φιλολογία
 4. Γλωσσολογία, με ιδιαίτερη έμφαση στη μεθοδολογία περιγραφής γλωσσών και στη γραμματική και τη διδακτική της νέας ελληνικής
 5. Θέατρο και Κινηματογράφος
 1. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2831077306

  Διαθέσιμη ιστοσελίδα:

  http://www.philology.uoc.gr/postgraduate/

  Σημαντικές ημερομηνίες:

Υποβολή αιτήσεων 31 Ιουλίου 2004      
Εξετάσεις

8 Σεπτεμβρίου 2004

9 Σεπτεμβρίου 2004

Εστιασμένος στη νέα ελληνική είναι ο τομέας της Γλωσσολογίας. Η γραμματική και η διδακτική της νέας ελληνικής, η φωνολογία, η σύνταξη και η σημασιολογία είναι μερικά από τα διδασκόμενα μαθήματα.

Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για το αντικείμενο και τον σκοπό του μεταπτυχιακού προγράμματος, τον αριθμό εισακτέων φοιτητών, τις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να γίνουν δεκτοί και το πρόγραμμα μαθημάτων ανά κατεύθυνση αναλυτικά.

Υπάρχει η δυνατότητα να ανακτηθεί ηλεκτρονικά η αίτηση συμμετοχής.

 


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω