ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-

ΦΙΛ 100

Νεοελληνική γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη-Γραμματεία

-

Ζ. Γκενάκου

-

ΦΙΛ 101

Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ
-
Α. Φουντουλάκης

 

Σύντομη περιγραφή:

 

ΦΙΛ 100 Νεοελληνική γλώσσα Ι: Ιστορική εξέλιξη-Γραμματεία

Ιστορική εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας. Σταθμοί του γλωσσικού ζητήματος. Προβλήματα της νεοελληνικής. Νεοελληνική Γραμματική-ιστορική επισκόπηση. Διεξοδική ανάλυση του ετυμολογικού. Απ' τη γλωσσική θεωρία στη διδακτική πράξη. Συνδυασμός της θεωρίας του ετυμολογικού με διδακτική αξιοποίηση στο νηπιαγωγείο. Επενδύονται όλες οι κατηγορίες του ετυμολογικού: α) με υλικό για γλωσσικές δραστηριότητες, β) με λογοτεχνικά κείμενα κατάλληλα για μικρά παιδιά, ώστε να παράγεται και προάγεται ο λόγος τους.

 

ΦΙΛ 101 Νεοελληνική γλώσσα ΙΙ

Η ιστορία της νεοελληνικής γλώσσας μέσα από τα κείμενα της νεοελληνικής Γραμματείας. εξετάζονται οι γλωσσικές απόψεις αντιπροσωπευτικών συγγραφέων. Η γλώσσα ως αξία. η γλώσσα ως ταυτότητα του Έλληνα. Αξιολογική προσέγγιση της γλώσσας. Η λογοτεχνία του λαού ως παράγων γλωσσικής παιδείας. Η γλωσσική καλλιέργεια του μικρού παιδιού με τα παραμύθια, μύθους, ευτράπελες διηγήσεις, ποιήματα, παροιμίες.


Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω