ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

Παιδαγωγικών σπουδών

ΠΑΙΣ 105

Ειδική Διδακτική φιλολογικών μαθημάτων με έμφαση στη διδακτική των νέων ελληνικών

-

Θ. Τσιάτσικας
Μεταφορά ένα επίπεδο πιο πάνω