ΖΩΗ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

 

Σύντομο βιογραφικό:

1994: Πτυχίο Ελληνικής Φιλολογίας (Ειδίκευση Γλωσσολογίας) Α.Π.Θ.

1994: Υποτροφία ERASMUS 9 μηνών στο Πανεπιστήμιο Paris XIII, Aπόκτηση Maitrise.

1994-1995: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Επιστήμες της Γλώσσας (DEA) στο Πανεπιστήμιο Paris XIII.

1997: Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Paris XIII.

1997-1998: SYSTRAN-LUX, υπεύθυνη για το συντονισμό της έρευνας της ελληνικής ομάδας στα ζεύγη γλωσσών αγγλικής-ελληνικής και ελληνικής-γαλλικής στο πρόγραμμα αυτόματης μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης SYSTRAN.

Μάρτιος 1998: Εκλογή στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Δ.Π.Θ. ως λέκτορας στο γνωστικό αντικείμενο "Ελληνική Γλώσσα".

 

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: