ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

 

Σύντομο βιογραφικό:

1962: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

1968-72: Μεταπτυχιακές σπουδές και ειδίκευση στη Γλωσσολογία. Σορβόνη.

1980: Απόκτηση διδακτορικού διπλώματος

1988: Αναπληρωτής καθηγητής Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας Α.Π.Θ.

Ιδιαίτεροι ερευνητικοί τομείς: Φωνητική και Φωνολογία, διδασκαλία της ελληνικής ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

 

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: