ΑΝΝΑ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

 

Σύντομο βιογραφικό:

1976: πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

1982: DEA Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Paris VII

1985: Doctorat de 3θme cycle Γλωσσολογίας Πανεπιστημίου Paris VII (ειδίκευση: Κοινωνιογλωσσολογία)

1990 -: διδασκαλία Ν.Ε. Γλώσσας και Γλωσσολογίας/διδασκαλίας της γλώσσας στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πατρών και το 1996 στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου

Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα Lingua, ΠΕΝΕΔ, Σωκράτης - Comenius 2, Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων (ΕΠΕΑΕΚ), με βασικό σκοπό τη μελέτη του μαθητικού πληθυσμού και την εκπόνηση διδακτικού υλικού.

 

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: