ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΑΜΑΡΟΥΔΗΣ

 

 

Σύντομο βιογραφικό:

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη (1956)

Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΜΑΓΜΑ και YASSOU I και II (ΝΕ για γερμανόφωνους και ιταλόφωνους).

 

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: