ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε. ΠΑΠΑΣ

 

Σύντομο βιογραφικό:

Μετά από βασικές σπουδές στην Ακαδημία, το Διδασκαλείο, τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, συνέχισε τις Μεταπτυχιακές Σπουδές στη Γερμανία και την Επιμόρφωση στις Η.Π.Α. για την Οργάνωση και Διοίκηση των Πολυκλαδικών σχολείων και μεγάλων σχολικών Μονάδων Μέσης Εκπαίδευσης. Έχει υπηρετήσει διαδοχικά και έχει διδάξει στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως φιλόλογος, στη Μαράσλειο Παιδαγωγική Ακαδημία, ως καθηγητής και διευθυντής, στο Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και στην επιμόρφωση καθηγητών, δασκάλων και νηπιαγωγών. Το 1991 μετακλήθηκε ως Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου υπηρετεί και διδάσκει. Επίσης διετέλεσε Διευθυντής του "Μαρασλείου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης" και Πρόεδρος αυτού μετά την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Σήμερα είναι υπεύθυνος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Παιδαγωγικής, διευθύνει το Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής, είναι Πρόεδρος του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης και Επόπτης των Πειραματικών Σχολείων Μαρασλείου του Π.Τ.Δ.Ε, Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος.

Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται: στις βασικές Παιδαγωγικές θέσεις και στη Διδακτική Μεθοδολογία, στη Διδακτική της Γλώσσας, στα Αναλυτικά Προγράμματα και τα Διδακτικά Εγχειρίδια, στη Διαπολιτισμική Παιδαγωγική και Διδακτική, καθώς και στην έρευνα.

 

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: