ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΟΥΛΙΑ-ΤΖΕΛΕΠΗ

 

Σύντομο βιογραφικό:

Σπουδές:

1959: Πτυχίο Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

1986-1987: Master of Arts in Guidance and Counselling, University Detroit.

1979: Certficate of Advanced Studies, Harvard University.

1986: Διδάκτωρ Φιλοσοφίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Διδασκαλία σε: Γυμνάσιο, Λύκειο, Παιδαγωγική Ακαδημία, ΣΕΛΔΕ, ΠΤΝ Πατρών και Ιωαννίνων, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Ερευνητικοί τομείς:

Ανάδυση του γραμματισμού (emergent literacy). Εξέλιξη της ικανότητας χειρισμού του γραπτού (ανάγνωση και γραφή), Η παραγωγή γραπτού λόγου στο πρωτοβάθμιο σχολείο

 

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: