ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΜΠΑΪΔΗΣ

Σύντομο βιογραφικό:

Πτυχιούχος και διδάκτορας Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ και διδάκτορας 3ου κύκλου Πανεπιστημίου Σορβόννης (Paris V). Ως σύμβουλος ΚΕΜΕ-Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ασχολήθηκα με τη γλωσσική αλλαγή του 1976 και τη διδασκαλία της γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (γυμνάσιο, λύκειο). Επιστημονική μου απασχόληση, η κοινή ελληνική και οι διάλεκτοί της (βόρεια ιδιώματα και ιδίως ποντιακή).

Σημαντικότερες δημοσιευμένες εργασίες σχετικές με τη διδασκαλία της νεοελληνικής γλώσσας: