ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Τομέας

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος ΜαΘήματος

Διδακτικές Μονάδες

Διδάσκων/ουσα

-
ΒΝΕ 193
Νεοελληνική Γλώσσα Ι
-
-
-
ΒΝΕ 195
Νεοελληνική Γλώσσα ΙΙ
-
-

 

Μεταπτυχιακές Σπουδές


Λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στη Νεοελληνική Φιλολογία με τις εξής κατευθύνσεις:


1. Ιστορική - Γραμματολογική (κριτικές εκδόσεις κειμένων νεοελληνικής λογοτεχνίας, μετρική, αρχειονομία, ιστορία της λογοτεχνίας)
2. Θεωρητική (αναλύσεις και ερμηνευτικές προσεγγίσεις κειμένων στη βάση γενικότερης ισχύος θεωρητικών αρχών και κατηγοριών, όπως τα λογοτεχνικά είδη, η ρητορική και αφηγηματολογική οργάνωση των λογοτεχνικών κειμένων, η αναγνωστική πρόσληψη, κτλ)
3. Κριτική (ιστορία και θεωρητικές αρχές της νεοελληνικής κριτικής)
4. Συγκριτολογική (προσεγγίσεις που στηρίζονται στη σύγκριση μεταξύ εθνικών λογοτεχνιών, με άξονες αναφοράς έννοιες, όπως: επίδραση, τύχη, αναλογία, κτλ)

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22892374 και 22892360 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο gpvout@ucy.ac.cy

Υποβολή Αιτήσεων: μέχρι 15 Απριλίου
Εισαγωγή φοιτητών: Σεπτέμβριος

Απαραίτητα δικαιολογητικά:
1. ειδικό έντυπο αίτησης
2. βιογραφικό σημείωμα
3. φωτοαντίγραφα πτυχίου (πτυχίων)
4. σύντομη έκθεση των ερευνητικών στόχων και ενδιαφερόντων
5. συστατικές επιστολές

Ο συνολικό αριθμός εισακτέων φοιτητών είναι δώδεκα (12)


Τα διδασκόμενα μαθήματα κατανέμονται σε πέντε κύκλους

Α κύκλος:
1. Αφηγηματικές προσεγγίσεις στα δημώδη ερωτικά μυθιστορήματα
2. Αναγνωστικές τεχνικές πρώιμων νεοελληνικών κειμένων
3. Σάτιρα στη μεσαιωνική Κρήτη

Β κύκλος:
1. Λεόντιος Μαχαιράς
2. Το Ποιμενικό Δράμα
3. Ερωτόκριτος

Γ κύκλος:
1. Διαλογικότητα και διαλογικές σχέσεις στην ποίηση και την πεζογραφία του 19ου αιώνα
2. Ο ελληνικός τύπος
3. Το χρονογράφημα στον 19ο αιώνα

Δ κύκλος:
1. Ιδεολογία και αισθητική
2. Η αριστερή κριτική στη μεταπολεμική Ελλάδα
3. Έρως και εξουσία στην ποίηση του Καβάφη
4. Αρχαιολογικοί μύθοι στην νεοελληνική ποίηση: το θέμα της Δεύτερης Οδύσσειας

Ε κύκλος:
1. Η Αριστοτελική Ποιητική και η σύγχρονη θεωρία της λογοτεχνίας: το ζήτημα της αληθοφάνειας
2. τα μεταβυζαντινά αρχεία
3. κριτικές προσεγγίσεις λογοτεχνικών κειμένων