ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ


ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Λειτουργεί μεταπτυχιακό πρόγραμμα στιςεξής κατευθύνσεις:
1. Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία
2. Αγγλική Λογοτεχνία και συγκριτικές πολιτισμικές σπουδές

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 22892101 και 22892102 ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στις ακόλουθες διευθύνσεις: agneszav@ucy.ac.cy και thekla@ucy.ac.cy

Διαθέσιμη ιστοσελίδα:

http://www.ucy.ac.cy/glw/postgraduateE/postgraduatee.html

Η πρώτη από τις δύο κατευθύνσεις εστιάζει σε θέματα εκμάθησης μητρικής και ξένης γλώσσας, γλωσσικής χρήσης και ποικιλίας, γλωσσικής πολιτικής, μεθοδολογίας διδασκαλίας.
Η ιστοσελίδα περιέχει πληροφορίες για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα κριτήρια επιλογής και τις κατηγορίες πτυχιούχων που γίνονται δεκτοί και για τις δύο κατευθύνσεις. Αρχές γλωσσολογικής ανάλυσης, σύγχρονες τάσεις στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, γλωσσική κατάκτηση πρώτης και δεύτερης γλώσσας, διδασκαλία και εκμάθηση ξένης γλώσσας (Θεωρία και Πράξη) και συγκριτική γλωσσολογία είναι μερικά από τα διδασκόμενα αντικείμενα.