ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ


ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μεταπτυχιακές Σπουδές

Πληροφορίες

Τηλ: 2610 367336 - 2610 367355 - 2610 367340 - 2610 367327
Fax: 2610 361420 - 2610 361410
E-Mail: info@eap.gr
Διεύθυνση: Σαχτούρη 16 & Αγ. Ανδρέου, 26 222, Πάτρα

Διαθέσιμη ιστοσελίδα: www.eap.gr

Από την ιστοσελίδα του ΕΑΠ και την επιλογή «Εκπαίδευση» μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ .
Σχετική με την γλώσσα είναι η κατεύθυνση «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ» που περιλαμβάνει εννέα θεματικές περιοχές μεταξύ των οποίων η εξέλιξη του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον (ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης) και η γλωσσική ανάπτυξη (Γλώσσα και Γραμματισμός στο Κοινωνικό Πλαίσιο, Γλώσσα και Γραμματισμός στην Κοινωνική Πρακτική Γλώσσα, Γραμματισμός και Μάθηση στην Εκπαιδευτική Πρακτική)
Στην ιστοσελίδα μπορεί κανείς να πληροφορηθεί για τις κατηγορίες πτυχιούχων που μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ και την διαδικασία εισαγωγής τους στον μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών.