Με τη συγκεκριμένη ενότητα επιδιώκεται η παροχή πολλαπλών ενημερωτικών υπηρεσιών στους διδάσκοντες την ελληνική γλώσσα ως μητρική. Η χρησιμότητά τους εντοπίζεται στους τομείς της διαρκούς  ενημέρωσης γύρω από τις επιστημονικές εξελίξεις αλλά και στην υποστήριξη της ερευνητικής ανησυχίας τους.