Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ευρεία προσπάθεια διδακτικής αξιοποίησης των υπολογιστών στη διδασκαλία του μαθήματος της μητρικής γλώσσας και στη χώρα μας. Το θέμα είναι εξαιρετικά πολύπλευρο και υπάρχει πλούσιος προβληματισμός στη διεθνή κοινότητα από τη δεκαετία του 1970. Στη χώρα μας, ωστόσο, έχει συζητηθεί ελάχιστα. Για μια πληρέστερη και πολύπλευρη αποτύπωση του σχετικού προβληματισμού διεξήχθη από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας επιστημονική ημερίδα με τη συμμετοχή Ελλήνων και ξένων ειδικών, τα πλήρη πρακτικά της οποίας παρατίθενται στην ενότητα αυτή.

Για μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα μπορείτε, επίσης, να δείτε τις κάτωθι σελίδες του Κόμβου:

http://www.komvos.edu.gr/periodiko/default.htm
http://www.komvos.edu.gr/glwssa/dra1_http/odigos/thema_e12/e_12_thema.htm