Περιεχόμενα Συνεδρίου

Ομιλητές
Τίτλος Ομιλίας
Πρόσβαση στο υλικό
Dr. Wayne M. Butler
The Daedalus Group, Inc.

Writing and Collaborative Learning on The Daedalus Integrated Writing Environment

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Gail E. Hawisher
University of Illinois, Urbana-Champaign

Global Connections on the Web: The Virtual Worlds of Cyberspac

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Cynthia L. Selfe
Michigan Technological University

Global Literacy Practices? Cultural Perspectives on the World Wide Web

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Δ. Κουτσογιάννης
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας

Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Francois Mangenot
University Stendhal- Grenoble 3

Computers and writing in French secondary schools

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Cor Mertens
Simulab Project

SIMULAB and the simulation concept

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Ilana Snyder
Monash University

Literacy, technology and classrooms: The challenge for teacher

περίληψη

πλήρες
κείμενο

Sally Wicks
Reading Borough Council

English and ICT - How we got to where we are going: An English Experience from the early 1980's to 1999 and future prospects

περίληψη

πλήρες
κείμενο