Θεματικές Ενότητες

Η/Υ και γλωσσική διδασκαλία
 
  • Gail E. Hawisher, Global Connections on the Web: The Virtual Worlds of Cyberspace
  • Δημήτρης Κουτσογιάννης, Πληροφορική-επικοινωνιακή τεχνολογία και γλωσσική αγωγή στην ελληνική δευτεροβάθμια εκπαίδευση: κάποιες προκαταρκτικές παρατηρήσεις
  • Cynthia L. Selfe, Global Literacy Practices? Cultural Perspectives on the World Wide Web
  • Ilana Snyder, Literacy, technology and classrooms: The challenge for teachers
  • Sally Wicks, English and ICT-How we got to where we are going: An English experience from the early 1980's to 1999 and future prospects
 
Παρουσίαση λογισμικού
 
  • Wayne Butler, Writing and Collaborative Learning on the Daedalus Integrated Writing Environment
  • François Mangenot, Computers and writing in French secondary schools
  • Cor Mertens, SIMULAB and the simulation concept
 

Συζήτηση στρογγυλής τράπεζας